Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Powiatowa Platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych

Informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych umożliwiają zapoznanie się z zasobem geodezyjno-kartograficznym będącym w posiadaniu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie publicznym.

Kliknij tutaj, aby pobrać formularze druków.


Dostęp do informacji jest możliwy także w połączeniu chronionym (niepublicznym). Informacja jest dostępna wyłącznie dla użytkowników posiadających konto na serwerze mapowym.

Kliknij tutaj, aby przejść do mapy w trybie niepublicznym.

Kliknij tutaj, aby przejść do przeglądania bazy części opisowej.

Kliknij tutaj, aby przeglądać zgłoszone roboty geodezyjne.


Starostwo Powiatowe
w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
12 -100 Szczytno
tel. 89 624 70 00
fax 89 624 70 05
www.powiat.szczytno.pl
sekretariat@powiat.szczytno.pl